Skip to main content

Opracowanie naukowe autorstwa J. Włodarczyk-Madejska, M. Kopeć i G. Goździk pt. "O przestępczości cudzoziemców i przestępczości wobec cudzoziemców w Polsce na podstawie statystyki policyjnej",wydane w 2021 r. przez Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk prezentuje następujące wnioski:

W latach 2004–2014, tj. zanim jeszcze rozpoczął się masowy napłych ludności z Ukrainy do Polski, cudzoziemcami  podejrzanymi  o  popełnienie  przestępstwa  na terenie Polski najczęściej byli obywatele Ukrainy (37%). Szczegółowa  analiza  struktury  wybranych  przestępstw  i  obywatelstwa cudzoziemców pokazała,  że  najczęściej  w statystykach policyjnych pojawiali się Ukraińcy – zarówno w roli podejrzanych, jak  i  pokrzywdzonych  przestępstwem.  W  2019  roku  stanowili  oni  ponad  37% podejrzanych o kradzież, około 50% podejrzanych o kradzież z włamaniem, a także  ¾ podejrzanych o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka  odurzającego.  Choć zabójstwa popełniane wobec cudzoziemców i przez cudzoziemców zdarzały się rzadko, to znów w statystyce policyjnej widoczni byli obywatele Ukrainy -  2019  roku  byli  podejrzani  w  17  na  24  przypadki zabójstw.