Skip to main content

Zwolennicy proukraińskiej polityki rządu twierdzą, że występujemy przeciwko kobietom i dzieciom, które uciekają przed wojną. Jest to sprytne kłamstwo, którym odwracają uwagę od istoty problemu. Prawda jest taka, że kampania

#StopUkrainizacjiPolski

wymierzona jest w niesprawiedliwą i nieracjonalną politykę rządu, której kobiety i dzieci z Ukrainy również są ofiarami. Rząd PiS wykorzystuje dramat prawdziwych uchodźców, żeby forsować swoją politykę masowego przesiedlania ludzi. 

Jako Konfederacja Korony Polskiej sprzeciwiamy się niesprawiedliwej polityce Prawa i Sprawiedliwości wobec przybyszów z Ukrainy. W szczególności nie zgadzamy się na:

 • masowe przesiedlenia milionów ludzi, którzy żyją w Polsce na nasz koszt;
 • nadmiarowe przywileje socjalne dla Ukraińców;
 • wydawanie Ukrainie setek tysięcy ton węgla i dziesiątek tysięcy ton paliwa za darmo, podczas gdy dla nas tych surowców brakuje;
 • rozbrajanie Wojska Polskiego, poprzez "przekazywanie" za darmo sprzętu militarnego skorumpowanemu państwu;
 • obniżanie poziomu nauczania w polskich szkołach;
 • tuszowanie przestępczości i nadużyć ze strony ukraińskich imigrantów.


Uważamy, że każdy naród ma prawo do własnego miejsca na ziemi, ale - uwaga - Polacy też maja takie prawo!
Nie musimy usługiwać innym nacjom i tworzyć państwa wielonarodowego. Warto pomagać, ale róbmy to tak, żebyśmy za chwilę sami nie potrzebowali pomocy. Ratujmy życie, ale nie standard życia, ponieważ aktualnie sami jesteśmy w coraz trudniejszej sytuacji. Za węgiel wysłany na Ukrainę, to my płacimy na składach. Za paliwo wydane bezpłatnie do ukraińskich czołgów, również my płacimy na stacjach benzynowych.


Konfederacja Korony Polskiej uważa, że należy pomagać ukraińskiej ludności, ale nie za cenę sprowadzania niebezpieczeństwa i biedy na Polaków. Pomagać należy, ale rozsądnie i tym, którzy naprawdę tej pomocy potrzebują, a nie osobom zorientowanym na zasiłki i przywileje.


Nie wierz kłamstwom na temat kampanii #StopUkrainizacjiPolski. Jej cele opisaliśmy w broszurze, którą zachęcamy pobrać, przeczytać i podawać dalej. To od nas – Polaków – zależy, czy będziemy gospodarzami we własnym państwie. 

 

***

ZIDENTYFIKOWANE ZAGROŻENIA:

 1. Ekonomiczne - utrzymanie uchodźców to dziesiątki miliardów złotych rocznie wydanych z polskiego budżetu.
 2. Zdrowotne - według WHO na Ukrainie około 260 tys. osób jest zarażonych AIDS. Co więcej, Ukraina znajduje się na liście krajów obserwowanych przez WHO ze względu na występowanie gruźlicy odpornej na leczenie. Zatem statystycznie do Polski napłynęło już kilkadziesiąt tysięcy osób chorych na AIDS i kilka tysięcy chorych na gruźlicę odporną na antybiotyki.
 3. Obciążenie systemu ochrony zdrowia - ponoszone przez Polaków koszty ze względu na świadczone bezpłatnie usługi dla obywateli Ukrainy, a także zmniejszenie jakości i dostępności usług medycznych dla Polaków.
 4. Obciążenie systemu oświatowego - przepełnienie placówek, obniżenie jakości nauczania. Niespotykane dotąd w ustawodawstwie polskim ani europejskim przywileje dla ukraińskich uchodźców w szkolnictwie wyższym (zarówno w kwestii dostępu do studiowania, jak i przyjmowania pracowników naukowych).
 5. Wypieranie Polaków z rynku pracy - tańszy koszt ukraińskiego pracownika oraz dotacje publiczne do zatrudniania Ukraińców.
 6. Wypieranie Polaków z rynku mieszkaniowego - wzrost cen najmu mieszkań przy jednoczesnych dodatkach do zakwaterowania uchodźców.
 7. Utrata bezpieczeństwa publicznego, import korupcji i przestępczości - na Ukrainie odnotowuje się kilka razy więcej przypadków najcięższych przestępstw, niż w Polsce. Po zezwoleniu na wyjazd z Ukrainy mężczyznom obytym w walce, powstanie zagrożenie drastycznego wzrostu przestępczości w Polsce.
 8. Utrata jednolitej kultury etnicznej oraz przenoszenie konfliktów kulturowych na ziemie etnicznie i historycznie polskie - to właśnie obecność mniejszości (rosyjskiej) na Ukrainie doprowadziła tam do napięć, a w końcu otwartego konfliktu zbrojnego. Polska naraża się na powtórzenie podobnej drogi poprzez dobrowolne zaakceptowanie rozbicia etnicznego na naszym terytorium.
 9. Naruszenie spójności i struktury kraju, utrata kontroli nad własnym terytorium przez całkowite otwarcie wschodniej granicy oraz przyjmowanie wszystkich przyjezdnych - w praktyce ruchu osobowego granica z Ukrainą aktualnie nie istnieje. Natomiast już za 4 miesiące (koniec listopada 2022) przybysze z Ukrainy będą mieli możliwość ubiegania się o uzyskanie prawa stałego pobytu przez następne 3 lata. Jest to szybka droga do masowego nabywania przez nich obywatelstwa polskiego. Olbrzymia dominacja przybyszów z jednego kraju grozi stawianiem przez nich roszczeń przebudowy państwa polskiego. Prowadzić to będzie do konfliktów dotyczących języka, tożsamości, pamięci historycznej, polityki zagranicznej itp.
 10. Ukrainizacja przestrzeni publicznej, utrata Polski jako domostwa Polaków, gdzie mogą czuć się bezpiecznie i być jej gospodarzami.

 

***

PRZYGOTOWANE ROZWIĄZANIA:

 1. Postawienie spraw naszego kraju i naszego narodu ponad interesy innych krajów i obcych narodów.
 2. Określenie jasno celu i zakresu pomocy uchodźcom oraz ograniczenie stopnia ochrony i pola dla nadużyć. Pomoc powinna być:
  • jednostkowa (w kontekście indywidualnych przypadków, w zależności od faktycznej sytuacji majątkowej, nie z automatu; a także udzielana po uzyskaniu specjalnego statusu uchodźcy),
  • racjonalna (w zależności od faktycznych potrzeb),
  • ograniczona (ratowanie życia, a nie standardu życia),
  • transparentna (odrębny system pomocy socjalnej dla uchodźców).
 3. Kontrolowanie i ograniczanie przepływu ludzi przez granicę. Kontrola stanu zdrowia osób przyjeżdżających. Wprowadzenie procedury ubiegania się o status uchodźcy w momencie przekraczania granicy. Rozpatrywanie każdego przypadku indywidualnie (w zależności od miejsca zamieszkania na terenie Ukrainy i obecnego stanu działań bojowych). Jasne komunikowanie uchodźcom tymczasowego charakteru ich pobytu i udzielonego im statusu.
 4. Zamknięcie automatycznych dróg dowolnego przedłużania pobytu dla uchodźców. Zaostrzenie kryteriów przyznawania prawa stałego pobytu i nabywania obywatelstwa (warunki: miniumum 10 lat przebywania na terytorium RP; znajomość języka polskiego; samodzielność ekonomiczna; niekaralność; chęć przyjęcia polskiej kultury i systemu wartości; deklaracja potępienia zbrodniczej tradycji Bandery, OUN i UPA).
 5. Uniemożliwienie uchodźcom zajęcia pozycji mniejszości narodowej i otrzymania nadmiarowych roszczeń przypisanych dla tej pozycji (mamy obecnie do czynienia z niebezpiecznym niedopasowaniem prawa o mniejszościach narodowych do zaistniałej sytuacji społecznej).
 6. Stworzenie odrębnego systemu pomocy materialnej dla uchodźców oraz wyłączenie ich z polskiego systemu opieki i zasiłków. Weryfikacja stanu majątkowego jako podstawa wysokości udzielanych świadczeń. Zapobieganie nadużyciom pobierania zasiłków poprzez np. osobisty odbiór świadczeń w gotówce.
 7. Wypowiedzenie niezwykle szkodliwej umowy emerytalnej z Ukrainą.
 8. Stworzenie odrębnego systemu edukacyjnego dla uchodźców, chroniąc tym samym standardy nauczania polskich dzieci.
 9. Ochrona prawa do decydowania o własnym domostwie przysługująca obywatelom Polski, którzy udzielili gościny uchodźcom. Ochrona polegająca na: prawie do natychmiastowego wymówienia kwatery, zagwarantowaniu pomocy państwa w przypadku konieczności eksmisji i przygotowaniu punktów pobytu dla ukraińskich przybyszów.
 10. Informowanie osób biorących uchodźców pod swój dach o istniejącym zagrożeniu zdrowotnym.
 11. Delegalizacja praktyk, takich jak: preferencyjny dostęp lub mniejsze niż dla Polaków koszty usług zdrowotnych, edukacyjnych i mieszkaniowych dla cudzoziemców. Zakaz przyznawania preferencyjnych dotacji dla firm, szkół, uczelni wyższych, związanych z obywatelstwem/ narodowością pracowników, uczniów, studentów. Uniemożliwienie dyskryminacji w procesie rekrutacji ze względu na obywatelstwo polskie lub polską narodowość.
 12. Celem nadrzędnym wszelkich działań: powrót uchodźców do swojej ojczyzny, zamiast ich integracji i osiedlania na terytorium Polski.