Skip to main content

Strona w budowie.

Barbaryzacja to proces oswajania z barbarzyństwem przez uzyskanie powszechnej akceptacji dla bestialstwa, też wykształcenie przyzwolenia dla cenzury w literaturze, muzyce, poezji. Kim stają się Polacy gdy pochwalają obalenie pomnika Puszkina?

Przyznanie nagrody Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Vincenza ukraińskiej poetce, pisarce i eseistce a przede wszystkim gloryfikatorce kultu UPA, Szuchewycza i Bandery - Oksanie Zabużko.

KULTURA I TRADYCJA UKRAIŃSKA:

Antypolski spektakl na Ukrainie! Jak lewacy szerzą nienawiść do Polski?