Skip to main content

Strona w budowie.

Gdyby ktoś życzył Polakom źle, to sprowadziłby do Polski banderowców.

Zobacz zakładkę Ukraińskie ludobójstwo na narodzie polskim.

 

Przedstawiamy działania rządu RP na rzecz włączenia przesiedleńców z Ukrainy w system państwa polskiego i zrównania ich statusu ze statusem obywateli RP.

Linki:

 

➡️  Już w 2021 roku rząd M. Morawickiego podejmował działania w celu ułatwienia osiedlanie cudzoziemców w Polsce poprzez zliberalizowanie procedury legalizacji pobytu.

 

➡️ W 2021 roku Wiceminister rozwoju, pracy i technologii, Iwona Michałek, zapowiedziała: „Chcemy ograniczyć krótkoterminową cyrkulację pracowników z zagranicy na rzecz średnioterminowej i stałego ich pobytu w Polsce”. Dodała, że Polska przedstawi Komisji Europejskiej własną propozycję płacy minimanlnej, będącej zachętę dla imigrantów zarobkowych, głównie spoza UE.

 

➡️  Od 1. kwietnia 2023 r. przesiedleńcy z Ukrainy mogą starać się o pobyt trzyletni i stały w Polsce.

 

➡️ Postulaty Rzecznika Praw Obywatelskich to: 1) Brak obowiązku udziału w kosztach dla przebywających w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania obywateli Ukrainy; 2) Wydłużenie terminu dla obywateli Ukrainy na złożenie wniosku o nadanie polskiego numeru PESEL; 3) Ułatwienie Ukraińcom legalizacji pobytu w Polsce. A zatem: CZY TO JEST RZECZNIK OBYWATELI POLSKICH?
 

➡️  Minister w KPRM Agnieszka Ścigaj zapowiada specjalny rządowy program skierowany tylko do przesiedleńców z Ukrainy, zapewniający im tanie mieszkania. Gwarancja mieszkania to jeden z zasadniczych elementów ułatwiających osiedlenie się w Polsce narodu ze wschodu.

 

➡️  Planowane ułatwienia zatrudniania obcokrajowców w administracji to kolejny element zrównywania ich stutusu ze statusem obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

 

➡️ Złożono petycję wnioskującą o dopuszczenie cudzoziemców do pracy w polskiej policji.
 

➡️ Prace nad zmianami w prawie, by lekarze z dyplomem zza wschodniej granicy nie musieli nostryfikować dyplomu i mogli szybciej zacząć pracę w Polsce.

 

➡️ Rządowy program "Wzajemnie Potrzebni" mający na celu integrację Ukraińców ze społecznością polską.

 

Rząd przygotowuje specustawę, dzięki której uchodźców z Ukrainy będzie można zatrudniać praktycznie bez formalności. Ukraińcy przebywający w Polsce będą mieli otwarty dostęp do świadczeń rodzinnych, w tym do 500 plus.
https://kresy.pl/wydarzenia/rzad-otwarty-rynek-pracy-i-500-dla-uchodzcow-z-ukrainy/?swcfpc=1

 

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw daje „możliwość wprowadzenia ułatwień w zakresie udzielania zezwoleń na pracę i zezwoleń na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców, którzy będą wykonywać pracę u przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej”
https://kresy.pl/wydarzenia/duze-ulatwienia-w-zatrudnianiu-imigrantow-ze-wschodu-sejm-przyjal-nowelizacje/

 

Ambasadorem Ukrainy w Polsce, Andrij Deszczyca, zachęcał swoich rodaków, którzy przekraczają granicę, by jechali dalej, szczególnie do południowej i północno-zachodniej Polski, a nie pozostawali na terenach przygranicznych.
"Co do mieszkań, to teraz wspólnie z polskim rządem opracowujemy kwestię przyjęcia państwowego programu, zapewniającego budowę w szybkim tempie, ale jakościowych mieszkań dla obywateli Ukrainy, którzy mają zamiar jednak zostać w Polsce. (...) Wszystkim zależy na tym, żeby ci ludzie zaraz zaczęli pracować i zarabiać na siebie. Nasi rodacy też nie chcą siedzieć z założonymi rękami i chcą sami na siebie zarabiać, być panami własnego losu."
https://kresy.pl/wydarzenia/uscinski-rzad-dofinansuje-budowe-mieszkan-dla-uchodzcow/

 

Liczba obywateli Ukrainy w Polsce wyniosła w maju 3,37 mln – to 8-procentowy odsetek mieszkańców Polski. Zwracaliśmy uwagę, że aktualnie 28 proc. wszystkich mieszkańców Wrocławia to Ukraińcy. Wskazują na to dane Unii Metropolii Polskich. Ukraińcy stanowią najwyższy odsetek w porównaniu z ogólną liczbą mieszkańców w Rzeszowie – 37 proc.
https://kresy.pl/wydarzenia/pie-ponad-25-mld-zl-tyle-wyniosla-polska-pomoc-dla-uchodzcow-z-ukrainy-przez-trzy-pierwsze-miesiace-wojny/

 

Polski Instytut Ekonomiczny pisze, że na kolejnym etapie integracji, potrzebne będzie zapewnienie spójności społecznej, niwelowanie napięć społecznych między nową imigracją a polskim społeczeństwem oraz umożliwienie płynnej integracji w szkołach, w instytucjach publicznych, miejscach pracy, czyli wszędzie tam, gdzie dochodzi do intensywnych kontaktów między uchodźcami a obywatelami Polski.
https://kresy.pl/wydarzenia/pie-ponad-25-mld-zl-tyle-wyniosla-polska-pomoc-dla-uchodzcow-z-ukrainy-przez-trzy-pierwsze-miesiace-wojny/

 

Imigranci protestowali przed urzędem wojewódzkim we Wrocławiu przeciwko trwającym latami procedurom legalizacji pobytu w Polsce. „Jeśli my nie nauczymy ich szacunku do nas, to jak ma być szacunek wobec nas?”
https://kresy.pl/wydarzenia/protest-imigrantow-we-wroclawiu-jesli-my-nie-nauczymy-ich-szacunku-do-nas-to-jak-ma-byc-szacunek-wobec-nas-video/

 

Według danych Unii Metropolii Polskich na lipiec 2022 r. 28 proc. wszystkich mieszkańców Wrocławia to Ukraińcy. Żyje ich tam już nieco ponad 250 tys. (dla porównania, to więcej niż ludność Gdyni – 244 tys.). Ukraińcy stanowią najwyższy odsetek w porównaniu z ogólną liczbą mieszkańców w Rzeszowie – 37 proc. Nominalnie największa liczba Ukraińców mieszka w Warszawie, stanowiąc 16 proc. mieszkańców. Liczba obywateli Ukrainy w Polsce wyniosła w maju 3,37 mln, co stanowi ok. 8 proc. mieszkańców Polski.
https://kresy.pl/wydarzenia/isajew-mozemy-zawalczyc-o-urzedowy-status-jez-ukrainskiego-w-wielkich-miastach-polski/?swcfpc=1

Niecałe 700 osób z nadanym statusem uchodźcy na koniec III kwartału 2022 r.

https://www.gov.pl/web/udsc/postepowania-uchodzcze-po-iii-kwartale-2022-r

Czy państwo narodowe jest wartością?

 

Dwa narody w jednym państwie to konflikt równie pewny, jak dwie rodziny w jednym mieszkaniu.