Skip to main content

strona w budowie

Dość skłócania przez faworyzowanie przesiedleńców!

Ukraińcy są tylko narzędziem w rękach polityków

 

Poniżej, na końcu artykułu, wymieniamy listę instytucji oraz przepisy prawa nierówno traktujące Polaków
względem ludności przybyłej z Ukrainy.

 

Niechęć do obcej nacji wywołana jest przez strach. Ten strach jest obiektywnie uzasadniony, ma swoje podstawy w zaistniałych faktach, zarówno historycznych, jak i bieżących. Nie można wyprzeć zaistniałego już faktu, tj. zbagatelizować okrutną zbrodnię, rzeź, która miała miejsce na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, dokonaną przez Ukraińców na Polakach tylko za to, że byli Polakami. Nie można również wyprzeć faktu uprawiania dziś kultu zbrodniarza Stepana Bandery przez ukraińskie społeczeństwo i urzędującą tam władzę. Takie są fakty. Nie uda się zbudować stabilnej przyszłości, wypierając przeszłość i teraźniejszość. Nieuczciwość, tuszowanie rzeczywistości prowadzi donikąd.


Zasadniczym naszym zadaniem, przed którym właśnie zostaliśmy postawieni z powodu decyzji politycznych polskich władz, ale również z powodu decyzji państw obcych, jest budowa dobrej przyszłości, biorąc pod uwagę złą przeszłość i trudną teraźniejszość. Dokonać tego można tylko poprzez podział zadań - na zadania przydzielone władzy, rządowi polskiemu oraz zadania przydzielone narodowi polskiemu, polskiemu społeczeństwu.


Władza Rzeczypospolitej Polskiej powinna, jako „strażnik porządku”, zadbać o to, aby ryzyko, mające swoje źródło w przeszłości, nie zmaterializowało się w przyszłości. Rząd posiadający narzędzia kształtowania życia społecznego osób przebywających na terytorium Polski POWINIEN bezwzględnie mieć ogląd na wszystkie składowe sytuacji, na wszystkie okoliczności i politykę kształtować w sposób prewencyjny, zapobiegający konfliktom - tj. przede wszystkim rząd Polski NIE MOŻE tworzyć przywilejów dla którejkolwiek z nacji, które już znalazły się razem na jednej, polskiej ziemi. Rząd polski NIE MOŻE dawać jakichkolwiek podstaw do sporu. Tymczasem polityka wewnętrzna władz RP w ostatnich miesiącach jest wręcz odwrotna. Analizując uprawnienia i przywileje nadane Ukraińcom względem Polaków (patrz zamieszczone poniżej listy instytucji i przepisów prawa) można dojść do wniosku, że urzędującej aktualnie władzy zależy na wznieceniu konfliktu etnicznego, obudzeniu uśpionych animozji sprzed lat.

Spójrzmy na fakty:

 

  1. Masowe przesiedlenie Ukraińców na terytorium Polski, którego powodem NIE BYŁA WOJNA. Osoby przybyłe do Polski w znacznej mierze nie pochodziły z terenów objętych działaniami wojennymi. W zdecydowanej większości powodem ich przyjazdu były zachęty socjalne, a nie ucieczka przed działaniami zbrojnymi. Zaledwie nikła część tych osób otrzymała status uchodźcy. Patrz zakładki: „STOP podmianie struktury etnicznej Polski” oraz „Chrońmy życie, nie poziom życia”.

  2. Wprowadzenie w Polsce prawa dyskryminującego Polaków względem Ukraińców na naszej własnej - Polaków - ziemi. Nieuczciwe traktowanie Polaków względem Ukraińców. Traktowanie Ukraińców lepiej, pomimo tego, że w znaczniej mierze NIE SĄ TO osoby uciekające przed wojną. Patrz poniżej: „Lista instytucji” oraz „Przepisy prawa”.

  3. W instytucjach państwowych i na ich budynkach - zamiana barw biało-czerwonych na niebiesko-żółte, co godzi w uczucia narodowe Polaków. Wywołuje uzasadnione wrażenie „utraty swojej własności” - swojego państwa i swojej tożsamości narodowej. Patrz zakładka: „Ukrainizacja przestrzeni publicznej”.

  4. Konsekwentne przemilczanie przez władze RP rzezi wołyńskiej, dokonanej przez organizacje ukraińskich nacjonalistów (OUN) i ukraińską armię powstańczą (UPA) na obywatelach II RP w latach 1939-47, w tym brak wymagań wobec władzy ukraińskiej przeprowadzenia badań ekshumacyjnych - gdy stabilną przyszłość można zbudować tylko i wyłącznie na prawdzie. Poczucie niesprawiedliwości u Polaków znających historię naszej ojczyzny jest jak najbadziej zrozumiałe i słuszne. Patrz zakładka: „Wołyń - pamiętamy, za poprawność prawdy nie oddamy!

  5. Coraz częściej w mediach pojawiają się informacje, przedstawiające Ukraińców w negatywnym świetle i należy spodziewać się, że takich wiadomości będzie coraz więcej.

Apelujemy o nieuleganie tym narracjom!

 

To jest celowe wywoływanie konfliktu wewnętrznego, podczas gdy Ukraińcy już zostali tu sprowadzeni.

Przykład: fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/52-letnia-matka-zastepcza-miala-sprzedawac-dzieci-pedofilom,1122822.html

To wszystko daje obraz kierowania się przez władze Rzeczypospolitej Polskiej niepolską racją stanu i niepolskim interesem narodowym. Włodarze państwa powinni troszczyć się, dbać o dobro Polaków i o pokój w naszym wspólnym domu. Tymczasem fakty wskazują na to, że rząd warszawski działa przeciwko nam.


Co my, Polacy, możemy w tej sytuacji zrobić? Musimy radzić sobie sami, takimi zasobami, jakimi dysponujemy.
A co to za zasoby? - Mamy nasze serca i sumienia, mamy naszą wolną wolę i świadomość.


Co do zasady, jako społeczeństwo, nie posiadamy bezpośrednich środków do ustanawiania sprawiedliwego prawa, ani do prowadzenia polityki w naszym interesie na arenie międzynarodowej. Zatem tylko wymienionymi powyżej narzędziami - sumieniami i świadomością - możemy wpływać na otaczającą nas rzeczywistość. I należy podkreślić:
Polacy już to zrobili. Pomimo wszelkich działań rządu warszawskiego podprogowo, przebiegle, nie wprost, ale w sposób zawoalowany prowokujących do nienawiści, do konfliktu etnicznego - Polacy wykazali się nadzwyczajną mądrością i życzliwością dla drugiego człowieka. Okazali się mądrzejsi od władzy polskiej.


To Państwa postawa ocaliła nas od nienawiści, od przemocy i konfliktów wewnętrznych - Państwa naturalna mądrość i wrażliwość. Za co z całego serca, głośno Państwu

Dziękujemy!

 

Wypowiedź Grzegorza Brauna z 2015 r.


PRZYPADKI DYSKRYMINACJI POLAKÓW WE WŁASNEJ OJCZYŹNIE:

 

🆘  PZU S.A., Warta, ERGO Hestia, Allianz, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Wiener TU, PZU Zdrowie, UNIQA - Bezskładkowe polisy ubezpieczeniowe dla Ukraińców, refundacja kosztów roszczeń z polis, bezpłatna opieka medyczna, bezpłatne infolinie.

🆘  Bank Pekao S.A. - Brak opłat za prowadzenie konta, obsługę karty, wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą, bezpłatne przelewy z i do Ukrainy. Preferencje nienależne Polakom.
https://pl.investing.com/news/stock-market-news/bank-pekao-przedluzyl-brak-oplat-dla-obywateli-ukrainy-na-2023-rok-360308?fbclid=IwAR3y2frc_2rozj5TL8Y1CWNublxsqAhjaYNJkAdO_yS5PQsbmKsae0aJD6w

 

🆘  Pelion S.A., https://dimedic.eu - 500 zł dla każdego Ukraińca na zakup leków w polskich aptekach, darmowe teleporady medyczne.
https://mgr.farm/aktualnosci/uchodzcy-z-ukrainy-dostana-500-zl-na-zakup-lekow-w-polskich-aptekach/
https://www.dimedic-ukrayina.eu 

 

🆘  Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku - Postępowanie dyscyplinarne wobec polskiej nauczycielki wszczęte na wniosek ukraińskich uczniów, za wyrażanie poglądów patriotyczych poza pracą.
https://www.patrzymy.pl/ukrainscy-uczniowie-i-dyrektor-szkoly-scigaja-polska-nauczycielke-za-poglady-polityczne/

 

🆘  Ministerstwo Rolnictwa - Dyskryminacja polskich rolników. Ogromne ich straty spowodowane niekontrolowanym napływem ukraińskiego zboża.
https://swiatrolnika.info/relacje-i-reportaze/polska-na-serio-rolnictwo-i-gospodarka/naplyw-ukrainskiego-zboza-trwa-forys-jak-rolnicy-maja-ufac-kowalczykowi.html
https://kresy.pl/wydarzenia/gospodarka/rolnicy-protestuja-przeciwko-zalewaniu-polskiego-rynku-ukrainskim-zbozem-ustanowili-blokady-video/
https://www.farmer.pl/fakty/protest-rolnikow-rozpoczely-sie-blokady-drog-dojazdowych-do-granic,127921.html?fbclid=IwAR1v1DDZOJrUW5_DJ47gNep7kooUBXSkc72_PNvuf9hifQ2A1Ifh4ADYsCI

 

🆘  Rządowy program niedrogich mieszkań tylko dla Ukraińców, ponieważ "wysokość czynszu w dużych miastach może być dla nich przeszkodą". W tym czasie Polacy za mieszkania płacą coraz drożej.
https://www.domiporta.pl/informacje/a/beda-tanie-mieszkania-tylko-dla-ukraincow-znamy-plan-rzadu-5091

 


PRZEPISY PRAWA DYSKRYMINUJĄCE POLAKÓW

Wkrótce.

 

1. Rodzinny kapitał opiekuńczy do 12 tys. zł na dziecko, które jest obywatelem Ukrainy - Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2270) oraz Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (poz. 583 z późn. zm.).
https://www.zus.pl/-/rodzinny-kapitał-opiekuńczy-na-dziecko-które-jest-obywatelem-ukrainy?fbclid=IwAR1X9XZGhjuzPXKD7Il1Rbg_9Z-AptSxqea5KyLJOplBfIxXpP5B0J5wLKk


2. Dostęp do świadczeń ZUS, NFZ, możliwość studiowania, uczęszczania do polskich szkół osób, które nie partycypowały w polskim systemie składkowym i podatkowym - Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (poz. 583)
https://www.fakt.pl/pieniadze/miliony-dla-uchodzcow-wiemy-ile-kosztowalo-500-plus-dla-dzieci-z-ukrainy/fmktxmf 

 

3. Nowy program rządowy - specjalny program tanich mieszkań komunalnych tylko dla Ukraińców.
https://www.domiporta.pl/informacje/a/beda-tanie-mieszkania-tylko-dla-ukraincow-znamy-plan-rzadu-5091

 

W istocie rzeczy wszystkie nakłady poniesione na naród inny, niż ten, który jest suwerenem państwa polskiego, nakłady poczynione ze środków publicznych, na które to środki Polacy pracowali od pokoleń - jest dyskryminacją gospodarza w jego własnym domu, jest dyskryminacją Polaków w Polsce. 

Sprawdź jakie wydatki Polska poniosła w związku z nie naszą wojną - link: Ile kosztuje nas rosyjsko-ukraińska wojna?

Czy oddanie naszych praw i środków ukraińskiemu sąsiadowi, bez naszej zgody, a nawet bez uprzedniego informowania nas o planowanych transferach majątku - nie jest oszukaniem nas?